Registrer båten din

Henslengte båter avgir miljøgifter og mikroplast til omgivelsene. Og er et alvorlig forsøplingsproblem. Fjellstyret fortsetter derfor registreringen av båtene i statsallmenningen slik at vi kan starte arbeidet med å ta ut båter som har Ukjent eier eller som er vrak/søppel. Vi ber derfor alle om å få registrert båten sin så snart som mulig. Dette gjelder ALLE båter. Båter som fortsatt står med Ukjent eier etter 01.10.2022 vil bli nærmere undersøkt for å prøve å finne frem til en eier. Ta bilde av båten din nå, og send til 41238073, så er du i gang. Føler du deg ikke komfortabel med digitale løsninger så be noen om hjelp til registreringen, eller ta kontakt med Fjelloppsynet.

Man kan få vrakpant for innlevering av småbåter på en avfallsplass. Gjelder også trebåter. Dessverre er det i følge nettsiden til Miljødirektoratet ingen slik ordning i Sel. Nærmeste mottak er Vinstra. Panten er for tiden kr 1 000,- Les mer om denne ordningen her: Vrakpant på båt

Hvordan det skal løses her i Sel med tanke på båtene med Ukjent eier er enda ikke bestemt. Men noen båter er i såpass dårlig forfatning at de bare må tas ut av fjellet og leveres som avfall. Vi ber derfor alle som vet at de har slike båter liggende i fjellet vurdere alternativene under, og ta kontakt med Fjelloppsynet for videre håndtering.

- Eier tar ut båten og leverer den selv. Eieren tar selv panten.

- Eieren av båten overdrar båten til Sel Fjellstyre som tar seg av utkjøring og levering. Panten tilfaller da fjellstyret.

For at båter man allerede nå vet må vrakes er det viktig å få en avklaring på dette så snart som mulig, spesielt hvis Fjelloppsynet skal ta seg av utkjøringen, for da må båtvraket forberedes i god tid før snøen kommer.

Så hvis du har en båt du vet er vrak, og ønsker at fjellstyret skal ta seg av denne. Ta kontakt med: Kai Rune Båtstad, 41238073.

Registrering

Vi ber om at alle bruker registreringsskjemaet under. Det er mange som allerede har registrert båten sin. Men skjemaet under er tilpasset de nye retningslinjene som er utarbeidet for plassering av båt. De tidligere registreringene er i tillegg ofte mangelfulle uten bilder og UTM. Vi ber derfor de som har registrert båten sin om å gjøre dette på nytt med det nye skjemaet. Og sende bilder til 41238073.

Bildene er nødvendig for å være helt sikre på hva slag båt det gjelder. I noen områder kan det ligge flere lignende båter.

Det vil etter hvert bli en merkeordning av båter som er registrert. Hvordan denne ordningen vil bli praktisert er ikke bestemt. Trolig kommer ikke dette på plass før pilotprosjektet hos Norges Fjellstyresamband er ferdig. Forhåpentligvis vil det da komme et nasjonalt merkesystem som vil forenkle oppfølgingen av de registrerte båtene.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×