Har du spurt meg?

Fysisk tilrettelegging i terrenget krever alltid grunneiers tillatelse. Dette gjelder ikke bare i statsallmenningene, men også hos de private grunneierne. Noen tiltak kan også være av et slikt omfang at det må behandles i kommunen. Organisert ferdsel, guiding osv kan også være søknadspliktig.

Tilrettelegging for ferdsel i et hekkeområde for rovfugl kan få uheldige konsekvenser. Det samme gjelder i trekkveiene og beiteområdene for villrein. Noe vi idag har helt klare eksempler på i Rondane.

Forslag til turmål på sosiale medier som f.eks. Facebook kan få like uheldige konsekvenser for fugle- og dyrelivet som en fysisk merket sti.

Vi vil med dette komme med en sterk oppfordring om å tenke seg godt om før man gjør noe som kan føre til økt ferdsel inn i sårbare områder for rovfugl, villrein osv.

Utplassering av turmålkasser, stolper for stolpejakt geocacher, benker, bålpanner, klopplegging over myrområder, varding til fjelltopper, merking av stier og råk, utlegging av bruer, turmål-tips på Facebook og andre sosiale medier, organiserte turer til gamle steinbuer, fangstgraver- anlegg for villrein, orienteringsløp, sykkelløp, skiløp osv.

Alt dette er gjort i aller beste mening for å få folk ut i naturen. Men for at ikke denne aktiviteten skal ødelegge det vi ønsker å oppleve, trengs det en viss grad av regulering. 

Les mer her. Tilrettelegging for ferdsel

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×