Oversikt fiskevann

I statsallmenningen kan du fiske på 39 vann og flere fiskeførende elver og bekker. Litt over halvparten av disse ligger i Kringsæterområdet. Vannene er forholdsvis grunne, og varmes fort opp om sommeren. Området er for det meste skogkledd, men noen av vannene ligger også over skoggrensen. Et yrende fugle- og dyreliv karakteriserer dette fjellpartiet. Ørret, røye og abbor er artene du finner her. Det tas årlig fisk på 1-2 kg i flere av vannene. Her finner du alt fra fine familievann, til vann for den mer kresne fluefisker.

Lett tilgjengelig område med fiskevann både ved vei, og kortere turer med en til to timers gange. Rene ørretvann finner du i den sørlige delen, med et par unntak. Ranglartjern er det eneste vannet med abbor, her er det tilrettelagt med en gapahuk. Inne på snaufjellet er det i hovedsak vann med både ørret og røye.

 

1. Nordre Høvringsvatnet

Et middels stort vann beliggende på Høvringen, helt inntil Smuksjøseter Fjellstue. Vannet har naturlig rekruttering, og aure er eneste fiskearten her. Lett tilgjengelig.

2. Midtre Høvringsvatnet

Et veldig lite vann mellom Nordre- og Søre-Høvringsvatn. Her finner du aure. Og det settes her ut fisk annethvert år. Lett tilgjengelig.

3. Søre Høvringsvatnet

Her finner du både aure og røye. Og muligheten for å få fisk i dette vannet er så absolutt tilstede. Naturlig rekruttering. 

4. Smiubelgtjern

Hvem kunne tro at det er fisk i denne pytten? Aure er arten, og spennende er det å fiske her med mark. Langstang? Her settes det ikke ut fisk. Vannet er lite, og rekrutteringen god.

5. Rondvatnet

I flere tiår ble vannet regnet for å være fisketomt grunnet surt vann. Men på begynnelsen av 2000- tallet begynte det igjen å bli liv i Rondvatnet. I dag finner du både aure og røye her. Prøv i et av innløpsosene, her finner fisken mat.

6. Tjerna innover Illmanndalen (9 stk)

Mange småtjern på rekke og rad innover Illmanndalen. Tjerna er små, men røya liker seg godt i dette iskalde og klare vannet. I noen av tjerna finner du også aure.

Her er muligheten stor for å få fangst. Ypperlige vann for barn når man først er på tur gjennom dalen.

7. Myldingtjern (Bergetjern)

Vannet ligger nede ved Bjørnhollia, og navnet Bergetjern som det også kalles, blir ofte forvekslet med Bergetjern på Mysuseter. Sistnevnte er et privat vann. I Myldingstjern finner du både aure og røye.

8. Ranglartjern

Et abborvann på 999 m.o.h. Ett av få abborvann i vårt distrikt. Svært familievennlig vann. Her kan man fiske med mark og dupp, samt kose seg i gapahuken til Fjellstyret.

Lett tilgjengelig fra Mysuseter, og sjansen for å få fisk er stor. I vannet går det også noe aure, men disse er i fåtall, men få fisk gir ofte stor fisk.

9. Klufttjern

Nå har vi kommet til Raphamnsfjellet. Her ligger Klufttjern, og aure er arten. Det settes litt fisk her hvert år.

10. Holtjern

Er det vannet som ligger nærmest Raphamn. Her finner du aure, og gyteforholdene er gode. Det settes allikevel noe fisk her hvert år. Det sies også at det er tatt røye her. Lett tilgjengelig fra Raphamn.

11. Øvre Lynningsdalstjern

Et lite vann med aure. Settes fisk en gang i blant.

12. Nedre Lynningsdalstjern

Et enda mindre vann enn Øvre Lynningsdalstjern. Her settes det ikke fisk da det trolig kommer fisk fra Øvre hit ned.

13. Øvre Svarttjern

Idyllisk beliggende, godt skjermet i skog. Aure er arten, og den naturlige rekrutteringen god.

14. Nedre Svarttjern

Som Øvre ligger dette vannet godt skjermet for vær og vind. Lett tilgjengelig fra Kringsetra. Aure er eneste arten, og fra her ble det tidligere fraktet veldig mye fisk rundt om til de andre fiskevannene i statsallmenningen.

15. Furusjøen

En liten del av vannet ligger i Sel. Her bør man helst ha tilgang til båt. Men det lar seg også gjøre å få fisk fra land. Artene er aure og røye.

16. Vålåsjøen

Halve vannet ligger i Sel. Aure og røye finner du her, og årlig settes det fisk i vannet. Fordel med båt, men også muligheter fra land. Oterfiske her kan så absolutt anbefales. Veldig lett tilgjengelig.

17. Møretjern

Et veldig lite vann som det årlig settes noen få fisk i. Aure.

18. Hesstjern

Et svært lett tilgjengelig vann. Settes fisk årlig. Men her må man fiske varsomt. Lite vann og skyr fisk, gjør fisket spennende. Aure.

19. Steindalstjern

Et lite vann i overgangen mellom Kringsetra Nord og Vålåsjøområdet. Noen få aure settes ut årlig. Også her er fisken skyr, så fisket kan være krevende.

20. Smukksjøen

Aure er eneste arten du finner her i dag, selv om det tidligere har vært både harr, røye og abbor her. Naturlig rekruttering. Lett tilgjengelig.

21. Heimtjern

Et vanskelig vann å fiske fra land på. Men muligheten for å få fisk er så absolutt tilstede. Spesielt sent på kvelden eller i dårlig vær. Aure settes ut årlig, røya rekrutterer naturlig. Lett tilgjengelig.

22. Olastjern

Her finner du bare aure. Det settes ut fisk hvert år. Og området er mye brukt til overnatting. I området rundt finner du flere spennende vann. Skogsområde, godt skjermet for vær og vind. Hit anbefales det å ta med barna. Spesielt med tanke på Gneddtjern omtalt under.

23. Øvre Sleotjern

Naturlig rekruttering av aure, som er den eneste arten her.

24. Nedre Sleotjern

Også her rekrutterer auren naturlig. Både Øvre- og Nedre-Sleotjern er spennende vann i et område skjermet fra vær og vind, og dagens travle hverdag.

25. Gneddtjern

Veldig god naturlig rekruttering av aure, som eneste art. Den gode rekrutteringen gjør vannet til et fangstsikkert fiskevann. Mark og dupp slår godt an, men også flue og dupp, eller små spinnere gjør vei i vellinga.

26. Vatjern

Oppdemt myrtjern med gode muligheter for fast fisk. Årlig settes det ut aure her.

27. Sørenstjern (Holsætertjønne)

Vi har nå kommet til Holsetra. Vannet får tilførsel av fisk årlig, aure. Lett tilgjengelig.

28. 6-tjerna

Det er fisk i bare de tre sørligste vannene av 6-tjerna. Det settes ut aure årlig i det største av disse tre, i Sel.

29. Svarttjern

Naturlig rekruttering. Bare aure, og området er godt skjermet i skog.

30. Harrtjern

Her er det også naturlig rekruttering, men bare år om annet slår dette til. I vannet vil det derfor naturlig være lengere mellom årsklassene.

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×