Båndtvang

I Rondane Nasjonalpark i Sel Kommune, skal hunden holdes i bånd i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 15. oktober. Og hele året på offentlige steder og i skiløyper. Les mer i Forskriften, Båndtvang i Sel Kommune.

Hvorfor båndtvang?

Rondane er en del av et sårbart høyfjellsøkosystem. De artene som lever der er veldig sårbare i forhold til forstyrrelser. De lever på yttergrensen av hva som faktisk er mulig. Og dette gjelder spesielt de dyrene/fuglene som lever i dette området hele året. Våren og sommeren skal brukes til å spise og få avkom. Vinteren er et tykt fettlag livsviktig for å kunne overleve frem til våren. Et tykt fettlag er også viktig for å kunne få frem sine avkom. Lite fett på ei villreinsimle kan føre til små kalver, som igjen får problemer med neste vinter grunnet en dårlig start på livet.

Folks redsel for hunder, og da spesielt barns frykt, skal man ta på alvor. Alle mener de har verdens snilleste hund. Men det kan faktisk ikke den personen som er redd hund vite. Og sannsynligvis så har det heller ingen betydning om det er verdens snilleste hund, for den som er redd vil uansett være det.


Kort oppsummert så er båndtvangen i dette området opprettet for å:
- Beskytte et sårbart fugle- og dyreliv. Spesielt vinter, vår og sommer.
- Beskytte husdyr på beite.
- Beskytte de som ikke ønsker kontakt med hund. Offentlige steder som P-plasser, skiløyper osv.

Definisjoner

   Tidsrom/områder   Forklaring
Generell  båndtvangsperiode Fra og med 1. april til og med 20. august. Gjelder i hele Norge.  Først og fremst opprettet for å verne om bufe ute på beite, og ville dyr/fugler sitt reir og bo.
Utvidet båndtvang En definert tidsperiode og/eller et område.  Brukes for tidsrom eller områder som ikke ligger inne i den generelle båndtvangsperioden, men som har et behov for dette grunnet lokale forhold.
Ekstraordinær båndtvang En definert tidsperiode og/eller et område. Ved spesielle forhold, slik som f.eks. unormalt mye snø. Brukt flere steder i Gudbrandsdalen vinteren 2018.

Bestemmelser i Sel Kommune, Rondane

   Tidsrom Hjemmel
Hele Norge Fra og med 1. april til og med 20. august. Hundeloven
Sel Kommune Fra og med 1. april til og med 15. oktober. Båndtvang i Sel Kommune, forskrift
Rondane Nasjonalpark Fra og med 1. mars til og med 20. august. Verneforskrift for Rondane

 

Dette vil i praksis si at hvis du befinner deg i Rondane Nasjonalpark i Sel Kommune, så skal hunden holdes i bånd i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 15. oktober. I tillegg skal hunden holdes i bånd på offentlige steder, skiløyper osv hele året. Les mer ved å trykke på hjemmelsgrunnlaget i tabellen over.
Det er viktig å sette seg inn i hvilke bestemmelser som gjelder for nettopp det området du besøker. Spesielt ved besøk av verneområder bør man sjekke hvilke bestemmelser som gjelder. Her er det ofte innført strengere reguleringer enn ellers i kommunen.
Det tas forbehold om feil/mangler i artikkelen. Det vil til enhver tid være gjeldende lover og forskrifter som gjelder. Er du i tvil ta kontakt med Fjelloppsynet, kommunen, vernemyndigheter el.l.

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×