Anbudskort villreinjakt i Rondane Nord 2024

Villreinutvalget for Rondane Nord selger seks fellingsløyver for villrein.

Anbudskort:

  • 2 - fritt dyr

  • 1 - kluftbukk

  • 3 - simle/fritt u. 40 kg

Fellingsløyvene selges ved anbudsprinsippet. Det kan leveres anbud på ett eller flere dyr. Ved bud på flere dyr må anbud per dyr oppgis. Alle inngitte anbud er bindende.

Kluftbukk kan bare felles nord for Ula elv (Dovre, Folldal og nordre del av Sel kommune). Fritt dyr og fritt dyr under 40 kg kan felles i hele Rondane Nord villreinområde (nord for kommunegrense mot Ringebu og Stor Elvdal).

Villreinutvalget forbeholder seg retten til å forkaste eller vedta ethvert mottatt bud.

Frist for å sende anbud er 01. juli 2023 kl. 1200.

Anbud sendes pr e-post til dovre@fjellstyrene.no eller til Rune Elnan tlf. 900 14 129.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×