Forvaltning

Siden 2010 er det innført en rekke begrensninger for småviltjakta i Sel. I denne artikkelen vil vi vise utviklingen i kortsalget og fangststatistikk gjennom denne perioden. 

I Sel forvaltes småviltbestanden etter prinsippet om at bestanden skal svinge rundt antall jegere og ikke omvendt. Det selges derfor et begrenset antall kort, som justeres med års mellomrom. Småviltforvaltning må sees over tid, og bestanden påvirkes i stor grad av de naturlige svingningene. Disse svingningene kan man ikke gjøre så mye med, men en fast regulering av jegermassen over tid er etter vår mening en grei og forutsigbar forvaltning.

Men det man har sett de senere årene i Sel er at vi har svingningene i bestanden som de andre områdene, men at de store økningene uteblir. Og dette er samme erfaringen de har i resten av landet, også de som freder rypa ett år eller to. 

Om jaktkortsalget

Fra først på 2000-tallet så vi en betydelig økning i antall solgte kort i Sel grunnet lettere tilgang til kort via nett, og at det i mange områder ble fredet/begrenset kortsalg. Frem til da var det bare begrensninger i antall kort til utenbygdsboende med hund. Etter at salget økte såpass mye som det gjorde, spesielt utenbygdsboende uten hund, ble det f.o.m. 2010 besluttet å innføre begrenset kortsalg også for denne jegergruppen. Dette er grunnen til at grafen under stuper. Bakgrunnen for begrensningen var at jakttrykket hadde blitt for høyt i forhold til utbytte og  trivselen for jegerne. I Sel selges ca 80% av jaktkortene til utenbygdsboende (snitt siste 5 år). Grafen under viser fordeling mellom innenbygdsboende og utenbygdsboende jegere. 

Salg av småviltkort i Sel 2023.png

Som man kan se på grafen under, så var det gruppen jegere uten hund som er den helt klart største gruppen jegere i Sel. Utenbygdsboende med hund er stabilt grunnet tidlig regulering som man har fortsatt med frem til i dag. Antall innenbygdsboende både med og uten hund har en betydelig negativ endring i denne perioden. Og da spesielt gruppen uten hund.

Salg av småviltkort i Sel 2023 delt.png

 

Fangststatistikk

Rypebestanden har hatt en negativ trend i hele landet etter 2000, også i Sel. 

Det viser seg også at det jaktes mindre når bestanden er dårlig, eller at det jaktes andre arter slik som skogsfugl, og de med hund velger ofte å heller trene disse.

Grafen under viser utviklingen av felt rype pr dag med hund. Dette er den mest stabile jegergruppen vi har over tid, ettersom det har vært kortbegrensinger for jakt med hund i flere tiår. 

Lirype med hund Sel 2022.png

Jakt uten hund viser noenlunde samme trenden som med hund. Men her er svingningene større, og her er det både fjellrype og lirype som er grunnlaget for statistikken. Fjellrypa virker for å være mer sårbar for knekk i bestanden grunnet predasjon, vær (klekking) og jakttrykk.

Rype uten hund Sel 2022.png

 

Lykke til med høstens jakt!

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×