Villreinen trenger ro i sommervarmen

Villreinen nord for Ula (Dovre) har nå kommet sørover til Sel og gjør i disse dager forsøk på å komme seg til sommer/høst-beite sør for Ula i Vulufjell. Vi ber derfor om at det tas hensyn til dette når man besøker området. Det er over 10 år siden de siste dyrene krysset Ula sørover, men hver sommer på denne tiden gjør de nye forsøk på å nå Vulufjell. La dyra få trekke i fred, og studer de på avstand.

Villreinen nord for Ula vil forsøke seg på turen sørover når vinden står fra sør. Sletthøe, Gråhøe og Bråkdalen er den mest sannsynlige veien de vil bruke, da Formokampen i dag er utelukket grunnet stor ferdsel. Bråkdalsbelgen og Botnene ovenfor Randen vil være viktig å holde mest mulig rolig da dette er områder de vil bruke før siste etappe over Ula.

Hvordan oppføre seg ved observasjon av rein.

Villreinen i Rondane er av de mest krevende å forvalte i forhold til menneskelige forstyrrelser. Mange tror at en rein er en rein, og at villreinen i Rondane påvirkes like lite av menneskelige forstyrrelser som tamreinen i Jotunheimen. Dette er ikke tilfelle. Det er også stor forskjell på om det er bukk eller simler/kalver man møter på. Bukkene er mer robuste i forhold til mennesker, men det er fostringsdyrene man må ta hensyn til. En villreinstamme kan ikke bare bestå av bukk.... En kalv som ikke får nok mat om sommeren vil ha dårlige sjanser til å overleve om vinteren. Og de som overlever vil kunne være dårlige fostringsdyr når de selv skal bli mødre grunnet en tøff start i livet.

Villreinen i Rondane har en veldig sterk frykt for mennesker. Og den har veldig godt syn, hørsel og luktesans.

Hvis du ser rein i Rondane, så er sjansen veldig stor for at du selv allerede er oppdaget. Her er noen punkter som kan hjelpe deg til å redusere påvirkningen som sannsynligvis allerede er i gang:

- Sett deg ned, og bli lavere enn terrenget rundt deg.

- Ikke snakk høyt, hørselen er på topp. Og simlene er nå veldig på vakt i forhold til lyder.

- Ikke forsøk å komme nærmere reinen. La den få anledning til å trekke seg bort. Får den først panikk, så vil den kunne løpe flere kilometer før den roer seg ned.

- Er det dyr som ligger i ro, og ikke har oppdaget deg, så prøv å velg en rute ut av situasjonen som ikke fører til at lukten av deg trekker mot dyrene.

- På varme dager vil reinen oppsøke høyereliggende områder eller myrpartier. Prøv å unngå å oppsøke slike områder der du kan ha mistanke om at det er rein i denne perioden.

Her er noen andre punkter som er viktige i forhold til å hjelpe reinen sørover til sommerbeite:

Viktig å merke seg at dette er regler i nasjonalparken som ikke bare er opprettet for å beskytte villreinen. Rondane er sårbart, og vi har de siste årene sett stadig større slitasje på terrenget ved de store utfartsstedene slik som f.eks Spranget. Dette påvirker kulturminnene i området, slik som fangstgravene osv. Når vegetasjonsdekket i Rondane slites vekk vil jordsmonnet under veldig raskt begynne å renne bort pga dens sammensetning. Omfattende sykling i slike områder kan derfor i løpet av kort tid utgjøre stor skade. Båndtvangen er viktig i forhold til dyre- og fuglelivet ellers i Rondane. En hund som kommer inn i et reirområde for rype, boltitt el.l. kan i løpet av sekunder gjøre stor skade, og utradere hele kullet. Droneaktivitet i spektakulære juvområder kan gi fantastiske bilder. Men i disse juvene er det også ofte hekkeaktivitet av rovfugl som lett kan sky reiret ved slik aktivitet. Vi ber derfor alle om å respektere regelverket slik det er, så man også i fremtiden kan oppleve Rondane slik vi gjør i dag.

- Båndtvang. Hold hunden i bånd. Båndtvang til 15.10. Mer info her.

- Sykling. Det er ikke lov å sykle utenom veiene i Rondane NP. Når det gjelder veien til Rondvassbu så er det der bare tillatt med vanlig sykkel, ikke el-sykkel.

- Droner. Det er ikke lov å bruke droner i Nasjonalparken.

God sommer, og god tur!

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×