Gjerde rundt fritidshytter, søknadsplikt

Det er åpnet opp for at man kan gjerde inn fritidsbebyggelse i Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger. Men dette krever grunneiers tillatelse. Hvilke krav som gjelder finner du under.

Regler og retningslinjer, pdf

Sak 01/22

Regler og retningslinjer for gjerde rundt fritidshytter i Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, i Sel kommune.

Fastsatt med hjemmel i fjellovens §12.

Etter søknad kan Statskog i samråd med fjellstyret gi grunneiers tillatelse til inngjerding av fritidshytter i Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, på følgende vilkår:

  1. Det kan gjerdes inntil 50 løpemeter gjerde, gjerdet skal være festet i bygg på festetomta i minst en ende.
  2. Rekkverk på terrasse/veranda som er godkjent etter plan og bygningsloven regnes ikke med i antall meter gjerde.
  3. Det er kun tillatt å bruke gjerde av treverk, dvs. skigard, stakitt eller lignende. Trådgjerde av enhver art er forbudt ut fra dyrevernhensyn.
  4. Maksimal lysåpning mellom bord på stakittgjerde/skigard er 7 cm. Gjerde skal være 100 cm. høyt.
  5. Søknaden skal inneholde navn på fester, festenummer, målsatt skisse som viser bebyggelsen og hvor gjerdet er tenkt satt opp, videre en begrunnelse for hvorfor areal ønskes inngjerdet.
  6. Det skal sikres fri ferdsel for dyr og folk etter faste råk.
  7. Gjerder som ikke er satt opp i henhold til disse regler vil bli krevd fjernet på festers bekostning. Dette gjelder også allerede oppsatte gjerder som ikke er godkjent av Statskog
  8. Oppsetting av gjerder rundt fritidshytter i verneområder forutsetter godkjenning fra vernemyndigheten.
  9. Statskog kan kreve godkjent oppsatt gjerde fjernet dersom det ikke lenger er behov eller andre forhold gjør dette nødvendig for grunneier.

Reglene er bestemt i samråd med Statskog SF og er gjort gjeldene f.o.m. 1.1.2022.

Kontaktinfo Statskog:

Epost

post@statskog.no

Adresse

Namdalshagen (eksp. 3 etg)
Søren R. Thornæs veg 10
Namsos

Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×