Bæsj til besvær 2021

Artikkelen under skrev Fjelloppsynet i Sel allerede i 2017. Men temaet er så absolutt like aktuelt jmf GD-artikkel fra Fjelloppsynet i Lom denne uken. Vi ber innstendig om å la være å bruke plastposer til hundeavføring, og slutt med villvardingen.

"Fjelloppsynet har den siste tiden registrert en økende tendens til at etterlatenskaper etter hunder blir lagt i plastposer og deretter kastet igjen i nasjonalparken og andre fjellområder. Denne praksisen må opphøre. Det kan ta flere hundre år før plast blir nedbrutt og borte. Er man langt fra nærmeste søppeldunk, og ikke ønsker å frakte på en plastpose med bæsj i, så la heller være å bruke pose. Bildet over er tatt på Høvringen, og posen med hundedritt er lagt under en T-merket stein."

 

I tillegg vil vi minne om følgende nå i 2021, da vi stadig får spørsmål om hva som er lov og ikke:

- Villvarding i fjellet er forbudt. Varding krever grunneiers tillatelse, og i verneområdene kreves i tillegg tillatelse fra Nasjonalparkstyret for Rondane. Det samme gjelder merking av nye stier og råk. Dette gjelder hele statsallmenningen.

- Gjerder tilknyttet setrene skal holdes ved like. Dårlige gjerder vil bli rapportert til Statskog, som tar saken videre med Mattilsynet hvis pålegg om opprydding ikke etterfølges. Pr dags dato er det ikke anledning til å gjerde inn fritidseiendommer i statsallmenningen.

- Sykling utenfor godkjente soner og veier er ulovlig i Rondane Nasjonalpark. Unntakene i Sel er en sone rundt Formokampen, og en sone fra Høvringen inn mot Kvannslådalen. Men i disse sonene må man holde seg til merka stier. I tillegg er det anledning til å sykle veien fra Kampen inn til Peer-Gynt, og veien inn til Rondvassbu fra Spranget. El-sykkel er pr definisjon et motorisert fremkomstmiddel, og bruk av dette i Rondane NP er ulovlig. Veien fra Spranget til Rondvassbu, og Kampen til Peer Gynt ligger i Rondane NP

- Det er forbudt å bruke droner i Rondane Nasjonalpark.

- Det er forbudt å parkere utenfor veien inn mot Spranget. Dette er å anse som kjøring i utmark.

- Hunder skal holdes i bånd i Rondane NP i tidsrommet fra og med 1. mars til og med 15. oktober.

Rondane er et svært sårbart område, og det er helt nødvendig at lover og regler som er vedtatt følges for å kunne bevare dette for ettertiden. Man har lett for å glemme i sin iver etter å nyte fjellområdet at det faktisk er et dyreliv der inne som krever ro for å overleve den harde vinteren vi har i vente. Og det er også lett å glemme at vegetasjonen som slites bort eller laven på steinene som blir snudd tar mange tiår å få tilbake. Alle må være sitt ansvar bevisst når det gjelder vernet av Rondane Nasjonalpark. Du kan selv bidra ved å følge regelverket, samt være med på å holde fjellområdet ryddig ved å ta med hjem søppel osv, både ditt eget og andres. Og ser du en stein som er snudd med laven ned, så ta å snu den slik at laven igjen får anledning til å leve. Og ser du en varde på en topp eller en sti som virker nyoppsatt og ikke godkjent merket, så ta den ned og legg steinene med laven opp. 

Og kanskje det viktigste av alt:

Forlat Rondane slik du selv ønsker å finne det. Det kommer også noen etter oss som vil ha behov for rekreasjon i disse områdene, og noen som vil ha glede av å høste av overskuddet det gir i form av fisk, vilt og bær.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×