Smårovviltkort

Smårovviltkortet er gratis for de som har løst jegeravgift (eventuelt opplæringsjakt). Kortet gjelder for følgende arter i ordinær jakttid for disse artene: rev, grevling, mår, mink, røyskatt, ravn, kråke, skjære og nøtteskrike.

Foto: Odvar Øien

Opplysninger om området:

De områdene i Sel Kommune som omfattes av ordningen er:
Sel og Nordre Kolloen statsallmenninger, Høvringen utmarkslag, Søre Sel grunneierlag, Kampen Grunneierlag, Bredebygden grunneierlag, Sjoa Grunneierlag, Åsen grunneierlag, Veggum/Rustmo grunneierlag, Ottadalen bakside grunneierlag, Bukjølen grunneierlag, Resset bygdeallmenning og Tholia grunneierlag. Vi håper å få med flere områder etter hvert.

Jaktbare arter:

Jakt med hund på rev/mår er lov fra 1.11, jegerne må i tillegg selv ta kontakt med det enkelte elgjaktlag dersom denne jakta fremdeles pågår. Ved jakt på dyrka mark eller ved utlegging av åte må det innhentes tillatelse fra grunneier. Det blir ellers vist til offentlig regler for jakt og fangst.

Art: Jaktttid:
Raudrev 15.07 - 15.04
Mår 01.11 - 15.03
Villmink Hele året
Røyskatt 21.08 - 15.03
Grevling 21.08 - 31.01
Kråke 15.07 - 31.03
Ravn 10.08 - 28.02/29.02
Skjære 10.08 - 28.02/29.02
Nøtteskrike 10.08 - 28.02/29.02

Bestemmelser for bruk av åte:

Ved bruk av åte til jakt, felling og fangst er det tillatt å benytte vilt eller deler av vilt. Påkjørt vilt, slakteavfall fra jakt eller andre deler av vilt kan fritt benyttes som åte. På samme måte kan alle produkter som er beregnet til menneskemat benyttes til åte eller legging av blodspor.

Bruk av slakteavfall og husdyr reguleres gjennom Mattilsynets forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum, hvor det i § 5 heter: ”Mindre deler av selvdøde eller avlivede dyr som ikke er eller mistenkes for å være infisert med smittsom sykdom kan etter melding til Mattilsynet brukes som åte på driftsenheten i forbindelse med åtejakt på ville
dyr, der kjøttet ikke er beregnet på konsum”. For ytterligere informasjon se Mattilsynets hjemmeside.
(Rundskriv februar 2013 Viltloven - utøvelse av jakt, felling og fangst)

Registrering: Trykk her.

Husk at jegeravgift MÅ være betalt for all type jakt og fangst uansett hvor man skal jakte.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×