Fiskeregler

Vedtektene trer i kraft fra 24.04.2021 og samtidig oppheves vedtekter fra 30.03.2017.

§ 1. Generelt.
Fiske er tillatt med stang, håndsnøre, støkrok, line/reiv, oter, eller garn, annen redskap er forbudt.
Redskapstype tabell.jpg
§ 2. Om fiskekortet.
Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Barn under 16 år trenger ikke løse fiskekort for å utøve stangfiske. Alle som skal utøve garnfiske, fiske med line/reiv og oterfiske må løse garnkort, dette gjelder også barn under 16 år. Fiskesesongen følger kalenderåret. Sesongkort og garnkort gjelder fra kjøpsdato og ut året.
§ 3. Vatn og elver i statsallmenningen.
Vi gjør oppmerksom på at det bare er en liten del av Furusjøen som ligger i allmenningen, for Vålåsjøen er noe over halvparten innenfor. Når det gjelder Seks-tjernene så ligger alle innenfor, bortsett fra den sørligste der det bare er litt av vannet som hører statsallmenningen til. For Ranglartjern, Myldingtjern, Øvre og Nedre Svarttjern har fjellstyret avtaler som gjør at en kan fiske i og rundt alle disse vannene. I tillegg ligger følgende vann i statsallmenningen: Smiubelgtjern, Møretjern, Klyfttjern, Hesstjern, Lynningdalstjern, Steindalstjern, Smukksjøen, Vangstjern, Vatjern, Gneddtjern, Sleotjerna, Sørenstjern, Svarttjern (Holsetra), Haugatjern , Harrtjern, Olastjønn, samt de som står under § 9. Elver og bekker: Deler av Store Ula, Vesle Ula, Glitra og alle fiskeførende bekker.
§ 4. Fredningsbestemmelser.
Fiske er forbudt i elver, bekker og i ei 50-metersone rundt inn- og utløpsos f.o.m. 5. september t.o.m. 14. november.
§ 5. Redskapsbruk.
I elver og bekker er det forbudt å nytte annen redskap enn stang og støkrok. Det er forbudt å bruke faststående redskap line/reiv og garn nærmere inn- og utløpsos enn 50 meter. Det er ikke tillatt å ha faststående redskap stående i vannet mellom kl. 10.00 og 17.00. Faststående redskap (garn, line/reiv og støkroker) SKAL merkes tydelig med navn og mobilnr. Redskap som ikke er tilstrekkelig merket kan bli inndratt. På Hesstjønn er det kun tillatt å fiske med flue, med krok uten mothake. Fangstbegrensning 2 fisk pr fisker pr dag. Fisk over 35 cm skal settes ut igjen.
§ 6. Isfiske og fiske med støkroker.
Isfiske er tillatt på alle vann. Og fiske med inntil 10 støkroker er tillatt på alle vann unntatt Hesstjønn og Hemtjønn. Støkrokene skal ettersees minst 1 gang om dagen.
§ 7. Oterfiske.
Det er tillatt med oterfiske hele sesongen på alle vann der det er tillatt med garnfiske, samt Olastjern.
§ 8. Line/reiv.
Det er bare tillatt å fiske med line/reiv i samme vann, og i samme tidsperiode som garnfiske.
§ 9. Garnfiske.
På Rondvatnet, Myldingstjern og Søre Høvringsvatnet kan utenbygdsboende fiske med garn ved kjøp av garnkort, i resten av statsallmenningen er garnfiske kun tillatt for innenbygdsboende.
Garnvann tabell.jpg
§ 10. Fangstrapport.
Fangstrapport for fiske med garn/oter bes sendt innen 31.12.  Skjemaet finnes også digitalt. Sjekk hjemmesiden til Sel Fjellstyre.
§ 11 Brudd på vedtektene. Brudd på disse vedtektene kan påtales av det offentlige, jmf Fjelloven § 37. Vedtektene trer i kraft fra 24.04.2021 og samtidig oppheves vedtekter fra 30.03.2017

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×