Villreinen i Rondane – en matressurs

Tekst: Kai Rune Båtstad, Alle foto: Kristian Ulen

Snart starter årets villreinjakt i Rondane. I flere hundre år har selværene og frønningene fått servert kjøtt fra nettopp dette fjellområdet. Noe de også gjør i dag. I fjor høst (2021) ble det tatt ut av Vulufjell (Rondane Nord, Sør for Ula) ca 2.600 kg reinskjøtt, altså 2.6 tonn. I hele Rondane ca 12 tonn.

Dette er kjøtt av vilt som hele livet har levd fritt, og som har valgt sin egen mat hver dag. Kjøtt som er noe av det magreste kjøttet vi har, like magert som kyllingkjøtt, og som inneholder så store mengder av bl.a. Omega3 og B12 at ditt daglige behov av dette oppfylles bare ved ett enkelt måltid villreinkjøtt (200g kjøtt). Men hvis man ser bort ifra at villreinen er en viktig matressurs, hvorfor jakter vi egentlig på villreinen i Rondane?

Hvorfor jakt?

Uten jakt ville villreinstammene kollapse i løpet av kort tid. I Vulufjell (Sør for Ula) har vi i dag en vinterstamme på ca 450 dyr. Det er dette tallet som er bestandsmålet, og som beregnes ut ifra bl.a. hvor mye vinterbeite området har. Stammen øker med ca 100 dyr i året, og disse tas ut ved jakt, for hvis ikke vil dyrene ganske raskt gå ned i vekt grunnet matmangel. Og resultatet ville bli små kalver med høy dødelighet, og små magre voksne dyr utsatt for sykdommer og parasitter.

Snøhettatragedien

Etter andre verdenskrig økte villreinstammen i Snøhetta så kraftig at resultatet betegnes som Snøhettatragedien. Lokalbefolkningen ønsket større kvoter, for stammen vokste seg for stor. Men de Statlige myndigheter sa nei. Resultatet ble katastrofalt. Olaf Heitkøtter som var Fjelloppsyn på Lesja på den tiden har skrevet en artikkel om dette i boka Villrein og villreinjakt (1981). Denne anbefales for de som ønsker mer kunnskap om temaet. På nettet finnes det mer info her: Snøhetta Villreinområde

Men villreinen er jo Rødlista?

Villreinen er ikke rødlista fordi det jaktes for hardt på den. Den er rødlista fordi leveområdene til arten er såpass under press, grunnet hytteutbygging, menneskelig ferdsel osv. Og at det totale antallet villrein er betydelig redusert grunnet CWD-utbruddet i Nordfjella. Det er ikke slik som med mange andre arter som står høyt på Rødlista slik som f.eks. større rovdyr som har nok areal, men der bestandene kan være kritisk lave. Så uten jakt ville villreinen mest sannsynlig kommet enda høyere opp på denne lista.

Så tilbake til villreinen som mat

I Vulufjell ble det som nevnt tatt ut ca 2.600kg villreinkjøtt i fjor høst (2021). Solgt gjennom et Viltmottak utgjør dette en verdi på over 500 000,-. Og som antall middager, der man normalt beregner ca 200g pr middag rent kjøtt, snakker vi om flere tusen. Og utnytter man hele dyret slik som bein til suppe, og avskjær til kjøttdeig osv, så blir det enda noen tusen middager til fra Vulufjell i Rondane på norske middagsbord.

Har dette noe betydning da?

Ja mener fjellstyrene i landet som nå øker fokuset på å utnytte nettopp vilt, fisk og andre typer matressurser fra statsallmenningene. De naturlige viltbestandene i Norge er viktige i dag som mat for befolkningen, men med utviklingen man ser i verden ellers, så kan nettopp en riktig forvaltning av våre naturressurser bli enda viktigere i fremtiden.

For mere info om hvorfor reinsdyrkjøtt er noe av det sunneste kjøttet du kan spise: https://www.aftenposten.no/sport/sprek/i/2GvjjB/reinsdyrkjoett-har-like-mye-omega-3-som-torsk-og-er-like-magert-som-kylling

God appetitt!

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×