Revidering av Fiskevedtektene for Sel og Nordre-Kolloen

Det tas sikte på å revidere dagens fiskevedtekter for Sel- og Nordre Kolloen Statsallmenning før 2022-sesongen. I den forbindelse ønsker vi tilbakemeldinger fra deg som fisker.

Det er en fordel både for forvalter og fisker at varselet om revidering av fiskevedtektene kommer i forkant av fiskesesongen og ikke etter at den er over. Dette for at alle skal få mulighet til å dokumentere sine meninger i løpet av sesongen gjennom bilder, statistikk osv.

Utfordringene fjellstyret ofte blir stilt overfor er å veie interessegruppene opp mot hverandre, samtidig som man skal forsøke å forvalte fiskevannene på best mulig måte for å få en bærekraftig utnyttelse av resursen.

Høstingsprinsippet er viktig for fjellstyrene, og dagens forvaltning legger derfor i stor grad opp til at resursene skal utnyttes på en bærekraftig måte som mat. Fisk er et naturlig produkt uten noen form for kunstige tilsetninger, noe som trolig vil bli enda viktigere i fremtiden med tanke på helse og livskvalitet. Men samtidig som forvaltingen er høstningsbasert så er det tilrettelagt for at sportsfiske og tilgjengelighet for alle skal være en av grunnsteinene i forvaltningen av fiskeresursene i statsallmenningen.

Før fiskesesongen starter opp for fullt vil vi på denne siden legge ut et spørreskjema med aktuelle spørsmål i forbindelse med revideringen av vedtektene. Alt av fangstrapporter og tilbakemeldinger må være oss i hende før 01.10. slik at vi får nok tid til å behandle dette før årsskiftet. 

For at du på best mulig måte skal kunne holde deg oppdatert gjennom fiskesesongen når det gjelder aktuelle nyheter i forbindelse med undersøkelsen, ber vi deg om å registrerer deg på nettsiden til fjellstyret som mottaker av nyhetsbrev. Dette er den sikreste måten å holde deg oppdatert på da nye saker vil bli sendt ut via den kanalen.

Dagens fiskevedtekter.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×