Om Fjellstyret

Fjellstyret er forvaltningsmyndighet etter Fjelloven på følgende områder: Storviltjakt, Småviltjakt, Fiske , Seterbruk og beite .

Flertallet av fjellstyrets medlemmer velges blant personer som har vært og fortsatt er bosatt i områder der allmenningen ligger, eller i bygd der eller grend hvor innbyggerne fra gammel tid har utøvd allmenningsbruk. Allmenningsretten i Sel kommune følger de ”gamle” kommunegrensene fra før kommunesammenslåingen i 1965. Jakt/fiske og friluftsinteresser skal være representert i fjellstyret, og minst 2 medlemmer med varamedlemmer skal ha rett i allmenningen som jordbrukere.
Kommunestyret velger medlemmene, leder, nestleder og 3 ordinære medlemmer. Alle med vara-medlemmer. 


For perioden 2020 - 2023 er Sel fjellstyre sammensatt av følgende medlemmer: 

Sel Fjellstyre 20-23.png

Norges Fjellstyresamband (NFS)

Er en paraplyorganisasjon for alle landets 94 fjellstyrer. For å lese mer om NFS og hva de jobber med kan du klikke linken under.

nfs.logo.png

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×