Trekning av villreinjakta i Sel 2021

Trekningen av årets villreinjakt for innenbygdsboende i Sel vil bli gjennomført den 27.05.2021.

En økning av antall kort Sør for Ula, men redusert antall kort Nord for Ula grunnet for liten vinterstamme. I dag er vinterbestanden totalt for Rondane Nord på 1330 dyr. Bestandsmålet er på 1600 dyr.

Nytt i 2021

Nord for Ula er korttypen fritt under 50 kg byttet ut med Kluftbukk. Mer info om dette kommer etterhvert.

Kvoter

Kvoter 2021.png

Antall jegere/søkere

Det var i år 42 innenbygdsboende som søkte reinsjakt i Sel. Eventuelle restkort, samt en årlig fastsatt kvote tildeles utenbygdsboende. Antall utenbygdsboende søkere på villreinjakt i Oppland hos fjellstyrene var i år 3601. I 2020 ble 53% av kortene i Sel tildelt utenbygdsboende.

Felling og stammestørrelse

Delstammen Nord for Ula teller i dag ca 900 vinterdyr. Dette er under bestandsmålet som er 1100.

Sør for Ula er vinterstammen på ca 450 dyr, og ligger nå der det skal være.

Den årlige tilveksten beregnes til ca 20%. Og det er dette kvotene beregnes utifra sammen med snitt fellings% de siste årene.

Kalvetilveksten Nord og Sør for Ula er tilnærmet den samme. 

Fellingsprosenten Nord for Ula i 2020 var på 46,7%.

Fellingsprosenten Sør for Ula i 2020 var på 29,5%.

Oppsynsrapporter og andre villreinrapporter fra 2020

Oppsynsrapport Rondane Nord samlet 2020

Oppsynsrapport Sør for Ula 2020

Registrering av villrein i Tjønnseterfjellet 2020

 

Trekningsresultatene blir offentliggjort på denne siden her så snart trekningen er foretatt.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×