Småviltjakt

Adgang til jakt:

Det er stor etterspørsel etter jakt i statsallmenningen. Det er derfor innført begrensninger i antall kort som kan selges.

Opplysninger om området:

Totalareal: 276.400 daa  Høyfjell: 252.900 daa  Ikke oppmålt: 20.000 daa

Jaktbare arter:

Småviltjakten omfatter de arter som er lovlige etter de til enhver tid gjeldende forskrifter gitt av Direktoratet for Naturforvaltning (DN).

Rovvilt kan jaktes innenfor lovlig jakttid gitt av DN. Jakt på rovvilt kan bare drives mot løsing av vanlig småviltkort i perioden 21.8-23.12. Skal jakta foregå i tidsrommet 1.1-20.8, må Fjelloppsynet varsles. Jakt på jerv, gaupe, ulv og bjørn kommer ikke inn under denne ordningen. Kontakt Fjelloppsynet for mer info.

Jakt på andre arter: 

Andre arter følger de til enhver tid gjeldende jakttider gitt av DN.

Jaktbestemmelser for øvrig:

Jaktkortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Jaktkort og jegeravgift skal fremvises til forlangende. Jaktkort for hund gjelder for bruk av en hund. Den som går bak hund under fuglejakt eller posterer under harejakt med hund, skal løse jaktkort med hund.

Fangstoppgavene fra jegerne er et viktig middel i forvaltning av småviltressursene. Det ble 2013 innført et depositum på hvert kort på kr 200,- som man får tilbake ved innlevering av fangstoppgave ved jaktslutt.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×