I dag starter villreinjakta i Rondane

Jakta varer til og med den 19.09.

Villreinjakta er helt avgjørende for at Rondane kan ha en levedyktig og frisk villreinstamme. Jakt er det viktigste bestandsregulerende verktøyet man har i dagens villreinforvaltning. Uten jakt ville bestanden blitt for høy i forhold til tilgjengelig beite bare i løpet av noen få år.

Nord for Ula i Sel er det i år delt ut kort på 37 dyr. 17 av jegerne er innenbygdsboende, og 17 er utenbygdsboende, til sammen 32 jegere Nord for Ula. (jegere med simle + kalv har to kort)

Sør for Ula i Vulufjell er det delt ut kort på 88 dyr i hele området. Dette innbefatter Sel, Nord-Fron og Sør-Fron. Til sammen 56 jegere i Vulufjell. (jegere med simle + kalv har to kort) 

Antall kort som deles ut er beregnet ut ifra tidligere års fellinger. Så antall dyr som i realiteten tas ut er ca halvparten av tildelt kvote.

Fjellstyret vil med dette ønske alle jegerne lykke til med jakta, og på forhånd takke for innsatsen som i de kommende dagene legges ned i jakt og utbæring av kjøtt. Vi håper alle får noen fine dager i fjellet, og at dere lykkes med felling av dyr.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×