Bestandssituasjon Rondane Nord 2019

Minimustellingen fra i vinter viste en vinterbestand i Rondane Nord på 1 310 dyr. Dette er ca 400 dyr under bestandsmålet. Nå er resultatene fra sommerens kalvetelling utført av NINA klare.

 Rondane Nord  Minimustelling  Kalvetelling  Sum  Bestandsmål
 Nord for Ula 963 283 1246  1200 
 Sør for Ula 347 130 477  500 
 Totalt 1310 413 1723  1700 

Rondane Nord

Området strekker seg fra grensen mellom Sør-Fron og Ringebu, til E6 på Dovrefjell. I 2011 ble det besluttet å dele dette området i to deler etter at reinstrekket gjennom Sel stoppet opp i 2009/2010. Frem til trekket gjenopprettes må Rondane Nord forvaltes som Nord for Ula og Sør for Ula. 

Minimumstelling

Tellingen foregår i februar/mars og danner grunnlaget for hvor mye dyr som kan tas ut ved jakt kommende høst. Flokkene registreres på bakken i forkant av hovedtellingen. Hovedtellingen foregår med fly, der flokkene blir fotografert og dyrene telles opp i etterkant. Det er viktig at hele området gjennomgås samme dag, slik at man ikke teller de samme flokkene flere ganger. Da kan uttaket av dyr kommende høst bli for høyt. Man kan også komme i den situasjonen at ikke alle dyrene blir funnet under tellingen. Da kan jaktuttaket bli for lavt, og stammen vokser mer enn man kanskje ønsker.

Kalvetelling

Det er NINA som utfører denne tellingen. Den foregår i juni/juli med fotografering fra fly. Antall kalv som er født denne våren blir beregnet, og man kan si noe om bl.a. tilveksten i stammen. 

Sum

Det man minimum har av dyr i området før jakt. 

Bestandsmål

Målet for hvor stor vinterbestanden skal være fastsettes i en flerårig plan for området. Man nærmer seg nå bestandsmålene for både Nord og Sør for Ula etter noen år med små bestander. Et bestandsmål er beregnet ut ifra hva man mener området tåler av antall dyr uten at beitet blir nedbeitet. En reduksjon i tilgjengelig beite, kan med andre ord føre til at villreinstammen må reduseres.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×