Endring fiskeregler 2017

Fjellstyret har endret på noen av fiskereglene i Sel- og Nordre-Kolloen Statsallmenning, med virkning fra 30.03.2017.

Endringene som er vedtatt, og gjeldende f.o.m. 2017 er:

§7 Oterfiske.

Det er tillatt med oterfiske hele sesongen på alle vann der det er tillatt med garnfiske, samt Olastjern. 

Bakgrunn for endringer:

Det oppfattes i dag ikke som noe problem med oterfiske samtidig som garnfiske pågår. Man går utifra at de som fisker med oter, tar hensyn til eventuelle garn i vannet. Skulle det vise seg at dette blir et problem, må regelen igjen vurderes. Den tidligere bestemmelsen vedr tidspunkt for oterfiske under garnfiskeperioden tas dermed ut av vedtektene.

§ 9. Garnfiske.

Vålåsjøen antall garn 3 stk 35 mm

Bakgrunn for endringer:

Sommeren 2016 fikk fjellstyret tilbakemelding fra fiskere om at det var for mye småfisk på Vålåsjøen. Det ble i den forbindelse foretatt et prøvefiske. Resultatet av denne konkluderer med at det er plass til mye mer fisk i Vålåsjøen. Mattilgangen er god, og kvaliteten på fisken det samme. Auren blir ikke gytemoden før den er over 30 cm, noe som er med på å bekrefte at vannet ikke er overbefolket av småfisk. Men lengdefordelingen i fangsten tilsier at det fiskes for hardt  allerede på den minste fisken (den rekker ikke å bli stor), i tillegg til at det er veldig lite fisk over størrelsen som kan tas i garn. Det oppfordres derfor til å ikke ta ut småfisken med bl.a. oter, samt at antall garn reduseres til 3, fra tidligere 6. Skal man ha noe å fiske på av en viss størrelse, må fisken få vokse seg stor. Den tidligere bestemmelsen vedr antall tillatte garn endres.

Hemtjønn antall garn 2 stk 35 mm og 2 stk 39 mm.

Bakgrunn for endringer:

Røyebestanden på Hemtjønn tar seg ikke opp igjen, og tilslaget av settefisk (aure) er ikke som forventet. I Hemtjønn er det en bestand av veldig stor aure (og røye). For å se om de store individene av aure er årsaken til den tynne bestanden av røye, ønsker man å ta ut mer av disse. Den mest selektive måten å gjøre dette på er gjennom garnfiske med større maskevidde. I tillegg stoppes utsettingen av aure en tid, for å se om den naturlige rekrutteringen er god nok, slik at man slipper utsetting. For å ta vare på de små individene av aure som rekrutteres i vannet, forbys støkroker på  Hemtjønn inntil videre.  Den tidligere bestemmelsen vedr antall tillatte garn og maskevidde endres, samt at det ikke lengre tillates med støkroker på Hemtjønn inntil videre.

Rondvatnet 24 mm eller mindre.

Vatna i Illmanndalen 24 mm eller mindre.

Bakgrunn for endringer:

De fleste av disse vannene er overbefolkede røyevann. Man ser derfor ingen grunn til å ikke kunne tillate å fiske med maskevidder mindre enn 24 mm for de som ønsker det, som en del av kultiveringen av vannet.

§ 6. Isfiske og fiske med støkroker.

Isfiske er tillatt på alle vann.  Og fiske med inntil 10 støkroker er tillatt på alle vann unntatt Hesstjønn og Heimtjønn. Støkrokene skal ettersees minst 1 gang om dagen.

Bakgrunn for endringer:

Regelen endres i forhold til problemstillingen omtalt under §9, og Hemtjønn. Man kan fortsatt pilke etter røye på Hemtjønn, men for å unngå å ta opp auren mens de er små, forbys støkroker på Hemtjønn inntil videre.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×